Praktijk Hoek Melkweg - Studentenhulpverlening

In 1982 ontstond, in samenspraak met de decanen van het HBO-onderwijs en de Universitaire Gezondheidsdienst (UGD), het plan om een psychologische hulpverleningsinstelling voor HBO-studenten op te zetten. Twee klinisch psychologen en twee maatschappelijk werkers legden hiervoor de basis. Dit resulteerde in de oprichting van de Stichting Hulpverlening Studenten Beroeps-Onderwijs (HSBO) in 1983.

 

Het hulpverleningsaanbod was van het begin af aan breed van opzet. Naast individuele psychotherapeutische begeleiding en studietherapie werden er cursussen en lezingen gegeven. In opdracht van de HSBO werd een korte speelfilm geproduceerd (De afstand tussen thuis), die een aantal facetten en dilemma’s van het student zijn in beeld bracht. Veel van de dilemma’s zijn nog actueel, maar de beelden zijn inmiddels gedateerd. Samen met de afdeling Preventie van de UGD werd een voorlichtingsboekje over gezondheid uitgegeven.

 

We waren op diverse plaatsen in het centrum van Groningen gehuisvest. Onder andere aan de Kraneweg, op de hoek van de Melkweg. Toen de organisatie in 1987 van de stichtingsvorm overging in een maatschap, ontleenden we aan deze plaats onze nieuwe naam: Praktijk Hoek Melkweg.

 

agricola


Sinds 2006 zijn we gevestigd in 'Villa Andromeda' aan de Agricolastraat.

^