Praktijk Hoek Melkweg - Studentenhulpverlening

Verliefd zijn brengt ons tot leven: we bruisen van energie, beleven onze seksualiteit intens en kunnen de wereld aan. In de nabijheid van de ander voelen we ons veilig en geborgen, maar zijn we ook kwetsbaar in gevoelens die ons beangstigen.

Bijvoorbeeld angst voor intimiteit en afhankelijkheid, schaamte, schuldgevoel, jaloezie, agressie, onbekende verlangens en angst om verlaten te worden. Vaak spelen ervaringen uit het verleden hierin een rol. Oude gedragspatronen om onszelf te beschermen kunnen het contact met onze partner vertroebelen. Er ontstaan ruzies en conflicten die de angst en het verlangen verhullen. Dat de conflicten zo hoog kunnen oplopen dat ze ons tot wanhoop brengen is dan ook niet verwonderlijk.

 

Ben je vastgelopen in je relatie? Komen jullie er samen niet meer uit? Dan kan relatietherapie helpen weer nader tot elkaar te komen.

 

In relatietherapie krijg je inzicht in de complexe patronen waarin jullie samen verstrikt zijn geraakt. Het uitspreken van je gekwetstheid, woede, verdriet, gemis en eenzaamheid kan een nieuwe wending geven aan het contact met je partner. De kracht die jullie aanwenden om ruzie te maken, leer je gebruiken om je relatie te verdiepen. Ook leer je omgaan met zowel je behoefte aan afhankelijkheid als aan autonomie binnen jullie onderlinge verbondenheid.

 

Om vicieuze cirkels in de communicatie te leren doorbreken, komen praktische vaardigheden en communicatieregels aan bod zoals:

  • Luisteren naar elkaar
  • Ondubbelzinnige vragen stellen
  • Gezond ruzie maken
  • Hanteren van machtsconflicten
  • Omgaan met verwijten
  • Het kenbaar maken van wensen

aanmeldknop-klein

 

Lijkt relatietherapie jullie iets?

 


^