Praktijk Hoek Melkweg - Studentenhulpverlening

Een kennismakingsgesprek kost € 50,-

 

Er zijn verschillende mogelijkheden tot vergoeding of tegemoetkoming in de kosten. Deze mogelijkheden kunnen in het kennismakingsgesprek nader besproken worden. 

 

Met een verwijzing van de huisarts is vergoeding uit de basisverzekering mogelijk.

 

Voor cliënten die verzekerd zijn bij de VGZ of een onder de VGZ vallende verzekering moeten we helaas een voorbehoud maken.

 vgzenondervgzvallend

 

Studenten van de Hanzehogeschool kunnen zonodig een beroep doen op het noodfonds van de school.

 

Als er geen mogelijkheid tot vergoeding is, geldt voor studenten een tarief van € 50,- voor individuele therapie.

 

Een assertiviteitstraining van 8 bijeenkomsten kost € 240,-


^